Seniorweb Steenwijk  VOOR AL UW COMPUTERCURSUSSEN.

 

WWW.VRIJWILLIGEHULPDIENSTSTEENWIJK.NL      VOOR ALL UW VERVOER OVERAL NAAR TOE.

www.natuurzonderdrempels.nl

 

 

Naam: ANGO
Landelijke vereniging van, voor en door mensen met een beperking en chronisch zieken.
Site:
www.ango.nl

Naam: Chronisch Zieken en Gehandicaptenraad (CG-Raad)
Belangenorganisatie voor mensen met een fysieke beperking of ziekte op alle levensterreinen. 
Site:
www.cg-raad.nl

Naam: CliŽntenraad UWV
Landelijke en regionale ondersteuning cliŽntenraden voor uitkeringsgerechtigden 
WW/UWV-werkbedrijf.
Site:
www.clientenraad-uwv.nl

Naam: Dovenschap
Landelijke belangenorganisatie voor mensen met een gehoor beperking. 
Site:
www.dovenschap.nl

Naam: GGMD
Landelijke vereniging voor doven en slechthorenden.
Site:
www.ggmd.nl
 

Naam: Stichting Downsyndroom  SDS
Landelijke stichting voor mensen met een verstandelijk beperking en hun naasten. 
Site: www.downsyndroom.nl

Naam: KansPlus / VraagRaak
Landelijke vereniging voor mensen met een verstandelijk beperking en hun naasten. 
Site:
www.kansplus.nl

Naam: Koepel WMO-raden
Landelijke vereniging voor WMO-raden. 
Site:
www.koepelwmoraden.nl

Naam: Landelijke CliŽntenraad (LCR)
Landelijke belangenorganisatie voor adviesraden.
Site:
www.landelijkeclientenraad.nl

Naam: LocSZ
Landelijke organisatie van cliŽntenraden sociale zekerheid ( Wwb/Wij/Wsw).
Site:
www.locsz.nl

Naam: LOC Zeggenschap
LOC Zeggenschap in Zorg is een landelijke cliŽntenorganisatie voor Awbz en
WMO.
Site:
www.loc.nl

Naam: LSR
Landelijk Steunpunt Medezeggenschap, koepelorganisatie voor cliŽntenraden
WMO en patiŽntenraden.
Site:
www.hetlsr.nl

Naam: LVA
Landelijke Vereniging van Arbeidsongeschikten (WAO/WIA).
Site:
www.lva-nederland.nl


Naam: LFB
Landelijke belangenorganisaties voor en door mensen met een verstandelijke beperking. 
Site:
www.lfb.nu

Naam: SIEN (oude naam Philadelphiasupport)
Belangenvereniging voor mensen met een verstandelijke beperking, hun familie, verzorgers en vrienden.
Site:
www.sien.nl

Naam: Platform GGZ
Landelijke belangenorganisatie voor mensen met een, psychiatrische of psychische beperking 
Site:
www.platformggz.nl

Naam: Platform VG
Landelijke belangenorganisatie voor organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking. 
Site:
www.platformvg.nl

Naam: Stichting de Pijler
Limburgse vereniging voor ondersteuning belangenbehartiging en cliŽntenparticipatie WWB, Wsw,WIA (gratis)
Site:
www.stichtingdepijler.nl

Naam: TOOON
Landelijke belangenvereniging van en voor alle wajongeren.
Site:
www.tooon.me

Naam: Vereniging Mobility
Landelijke vereniging voor Wsw-raden en adviesraden die mensen met een arbeidsbeperking vertegenwoordigen
Site:
www.verenigingmobility.nl

Naam: Visio
Landelijke belangenvereniging en informatiecentrum voor blinden en slechtzienden
Site:
www.visio.org

 

Ondersteuning Informatie & AdviesNaam: CrossOver
Landelijk informatiecentrum voor jongeren met een functiebeperking. (gratis en betaald)
Site:
www.kenniscentrumcrossover.nl

Naam: BUS
De Brabantse vereniging voor ondersteuning belangenbehartiging en cliŽntenparticipatie WWB, Wsw,WIA (gratis)
Site:
www.debus.nl

Naam: DIM voor werkadvies
Informatie, Advies en ondersteuning over werk voor mensen met een arbeidsbeperking (betaald, korting voor leden Mobility)
Site:
www.dimvoorwerkadvies.nl

Naam: FSU
Friese vereniging voor ondersteuning belangenbehartiging en cliŽntenparticipatie WWB, Wsw,WIA, WMO (gratis)
Site:
www.fsufriesland.nl

Naam: Klaverblad
Zeeuwse vereniging voor ondersteuning belangenbehartiging en cliŽntenparticipatie WWB, Wsw,WIA, WMO (gratis)
Site:
www.klaverbladzeeland.nl


Naam: MEE
Landelijke en regionale ondersteuning voor mensen met lichamelijk, psychische, verstandelijke of zintuiglijke beperking (gratis)
Site:
www.mee.nl

Naam: Movisie
Informatie en advies over Wet Maatschappelijke Ondersteuning (gratis en betaald)
Site:
www.movisie.nl

 

Naam: NOLOC
Informatie en advies over kwaliteit individuele loopbaanadviseurs (gratis) 
Site:
www.noloc.nl

Naam: Programma VCP
Landelijke ondersteuning voor belangenbehartiging en cliŽntenparticipatie van mensen met een beperking (gratis en betaald)
Site:
www.programmavcp.nl

Naam: SBCM
Informatie en adviesover werk en scholing vanuit cao-Wsw (gratis en betaald)
Site:
www.sbcm.nl

Naam: Stichting CliP
Ondersteuning en scholing van cliŽntenraden (betaald, korting voor leden Mobility)
Site:
www.stichtingclip.nl

Naam: Zorgbelang Nederland
Ondersteunen belangenbehartiging en participatie voor mensen die te maken hebben met zorg- en welzijnsvoorzieningen. (gratis en betaald)
Site:
www.zorgbelang-nederland.nl 

Werknemers- en werkgeversorganisaties.


Naam: CNV
Christelijk Nationaal Vakverbond.
Site:
www.cnv.nl

Naam: FNV 
"Federatie Nederlands Vakcentrale;
Site:
www.fnv.nl

Naam: MHP
MHP is een vakcentrale voor Middengroepen en Hoger personeel
Site:
www.vakcentralemhp.nl

Naam: IMK
Instituut Midden en Kleinbedrijf.
Site:
www.imk.nl

Naam: KvK
Kamer van Koophandel voor informeert en ondersteunt bedrijven, verenigingen en stichtingen.
Site:
www.kvk.nl

Naam: VNO/NCW
VNO-NCW is belangenvereniging van grote bedrijven en branche organisaties.
Site:
www.vno-ncw.nl

Naam: Stichting van de Arbeid.
Het gezamenlijk overleg- en adviesorgaan van werkgeversorganisaties en vakbonden.
Site:
www.stvda.nl

        Informatie over wetten en regelgeving (schriftelijk, niet persoonlijk).

Naam: Panteia (oude naam: Research voor beleid)
Informatie over werk, inkomen, loondispensatie, Wsw, re-integratie en arbeidsmarkt (gratis en betaald)
Site:
www.panteia.nl

Naam: Rijksoverheid
Informatie van de landelijke overheid, zoals werk via ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (gratis)
Site:
www.rijksoverheid.nl

Naam: SER
Sociaal Economische Raad adviseert de regering over werk en inkomen. 
Site:
www.ser.nl

Naam:St-AB
Informatie over wet en regelgeving sociale zekerheid (gratis).
Site:
www.st-ab.nl

Naam: WRR
Wetenschappelijke raad regeringsbeleid.
Informatiecentrum vanuit universiteiten over werk en inkomen.
Site:
www.wrr.nl