Binnen de GRS is een werkgroep ingesteld die zich bezig houdt met toezicht op het gebied van de Bereikbaarheid, Toegankelijkheid, Uitgankelijkheid en Bruikbaarheid binnen het openbaar gebied van de Gemeente Steenwijkerland alsmede alle openbare en Multi Functionele Centra, voor mensen met een handicap van welke aard dan ook.

 

Deze werkgroep wordt de BTUB genoemd, zij geven aan de Gemeente Steenwijkerland gevraagd en ongevraagd advies in de vorm van de KNELPUNTEN die zij tegen komen tijdens de z.g.n. schouwrondes die zij zelf houden of individuele klachten die hen door inwoners worden aangereikt.

 

 

Deze knelpunten (klachten) komen dan op een Knelpuntformulier die dan in beknopte vorm op een Knelpuntenlijst komen te staan